Loading...

TÂM AN

                                                Tâm gọt rửa an nhiên tự tại
                                                Thoát hồng trần luyến ái khổ đau
                                                Cho mình cuộc sống thanh tao
                                                Thân tâm an lạc đâu nào đắn đo.
                                                Buông bỏ hết sầu lo cuộc sống
                                                Tâm nhàn hạ giấc mộng an nhiên
                                                Cùng nhau hướng tới cõi thiền
                                                Điềm nhiên vui khỏe chẳng phiền đến ai.
                                                Tâm hướng thiện tương lai rạng rỡ
                                                Oán than chi vạn thuở sầu vây
                                                Tâm an nhẹ tựa áng mây
                                                Hồn luôn trong sáng khổ đày lánh xa.
                                                Tâm tự tại toàn gia hoan hỷ
                                                Đời cư nhàn chẳng nghĩ tính toan
                                                Nữa đời còn lại bình an
                                                Tâm luôn hướng đạo ngập tràn niềm vui.

An Nhiên.

Ảnh: Internet.

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook