Loading...

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY – HBTS

V/v: Những thay đổi trong chính sách cúng dường Học bổng Đạo Phật Ngày Nay dành cho Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài

 Nhằm đánh giá chất lượng, nâng cao tính hiệu quả của chương trình Cúng dường Học bổng Tiến sĩ từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2020 (tức từ C87 đến HBTS-6), căn cứ trên những thông tin thu thập được về tiến độ học tập và tiến độ viết luận án của quý Tăng, Ni sinh (email gửi đến quý Tăng Ni sinh vào các ngày từ ngày 26 đến ngày 29/9/2020; tiêu đề email: Khảo sát thông tin, tiến độ viết luận án quý Tăng Ni thuộc C87, C97, HBTS-1, HBTS-2, HBTS-3, HBTS-5, HBTS-6 chương trình Học bổng Tiến sĩ tại nước ngoài), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Hội đồng Xét duyệt trân trọng thông báo đến quý Tăng, Ni sinh về những nội dung của buổi họp đánh giá tính hiệu quả của chương trình; đồng thời, đề xuất một số thay đổi về điều kiện đầu vào/duy trì/điều kiện đầu ra đối với quý Tăng, Ni sinh nhận cúng dường học bổng. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi thông báo được ban hành.

 1. Những điểm khiếm khuyết, đe dọa đến tính hiệu quả của chương trình, chất lượng học viên/nghiên cứu sinh
 • Chất lượng báo cáo học tập, nghiên cứu còn sơ sài;
 • Tỷ lệ tương đồng cao khi kiểm tra bài luận/bài báo/luận văn/luận án bằng các phần mềm;
 • Trình độ ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) còn hạn chế;
 • Hạn chế trong việc lựa chọn đề tài, nhiều đề tài thiếu tính khả thi (khả năng triển khai viết);
 • Sự phản hồi thiếu tích cực từ một số quý Tăng, Ni sinh;
 • Đối với một số quý Tăng, Ni sinh, vẫn còn thiếu trách nhiệm giải trình với đơn vị cúng dường học bổng trong quá trình nhận học bổng.
 1. Một số thay đổi cho phù hợp
 2. Đối với các Tăng, Ni sinh có nguyện vọng nhận cúng dường học bổng Thạc sĩ/Phó Tiến sĩ/Tiến sĩ
 • Đọc và ký bản cam kết với nội dung cam kết tuân thủ một số điều khoản trong thời gian nhận cúng dường học bổng;
 • Thông tin liên lạc với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay qua 02 kênh: Email: hocbong.dpnn@gmail.com và Zalo group (SĐT: 0967 893 766). Các thông tin đều được cập nhật qua 02 kênh, các thông tin trao đổi về bài vở, thông báo chính thức đều diễn ra qua email, Zalo group là cộng đồng Nghiên cứu sinh tại nước ngoài của chương trình Học bổng Thạc sĩ/ Phó Tiến sĩ/Tiến sĩ nhằm trao đổi, cập nhật, tương tác thông tin;
 • Trong quá trình học tập, nghiên cứu, viết luận văn/luận án, mỗi Tăng, Ni sinh sẽ được cấp tài khoản kiểm tra tính tương đồng. Về việc phổ biến các chuẩn tắc trích dẫn trong khoa học và phương pháp kiểm tra tính tương đồng sẽ được TT. Thích Nhật Từ – Chủ tịch Sáng lập Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt trực tiếp hướng dẫn qua Zoom Meetings.
 1. Đối với các Tăng, Ni sinh đang nhận cúng dường học bổng Thạc sĩ/Phó Tiến sĩ/Tiến sĩ
 • Đọc và ký bản cam kết với nội dung cam kết tuân thủ một số điều khoản trong thời gian nhận cúng dường học bổng, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ gửi bổ sung Bản Cam kết đến quý Tăng Ni sinh;
 • Thông tin liên lạc với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay qua 02 kênh: Email: hocbong.dpnn@gmail.com và Zalo group (SĐT: 0967 893 766). Các thông tin đều được cập nhật qua 02 kênh, các thông tin trao đổi về bài vở, thông báo chính thức đều diễn ra qua email, Zalo group là cộng đồng Nghiên cứu sinh tại nước ngoài của chương trình Học bổng Thạc sĩ/ Phó Tiến sĩ/Tiến sĩ nhằm trao đổi, cập nhật, tương tác thông tin;
 • Trong quá trình học tập, nghiên cứu, viết luận văn/luận án, mỗi Tăng, Ni sinh sẽ được cấp tài khoản kiểm tra tính tương đồng. Về việc phổ biến các chuẩn tắc trích dẫn trong khoa học và phương pháp kiểm tra tính tương đồng sẽ được TT. Thích Nhật Từ – Chủ tịch Sáng lập Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt trực tiếp hướng dẫn qua Zoom Meetings.

Với những kinh nghiệm được đúc rút và những thay đổi cải thiện chương trình, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong rằng sẽ nhận được sự hợp tác từ quý Tăng, Ni sinh.

Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

 

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook