Loading...

THƯ MỜI THỈNH KINH ĐỊA TẠNG – TT. THÍCH NHẬT TỪ SOẠN DỊCH

Quý đạo hữu có nguyện vọng thỉnh Kinh sách, máy nghe Pháp thoại:

– Thỉnh trực tiếp: quý vị hoan hỷ đến văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

– Thỉnh online: nếu ở xa quý vị hoan hỷ nhấn vào nút “Thỉnh Kinh sách” phía dưới để thỉnh trực tuyến. Sau khi quý vị hoàn tất việc đăng ký theo những hướng dẫn, quy định của Ban Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay, phiếu đăng ký này sẽ được gửi về hệ thống để Ban Ấn tống chuẩn bị quà tặng gửi đến quý vị.

………………………………………………………………………………………………………….

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính gửi: Các Chùa, các Tu viện, các Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử,

“Kinh Địa Tạng” là một bản kinh không thể thiếu trong các nghi thức cầu siêu cho người đã quá vãng. Kinh lấy tên một vị Bồ tát lớn làm ẩn dụ và đồng thời cũng là pháp mà đặt tên. Đức Phật đã dùng phương tiện “Liễu nghĩa” qua hình thức ẩn dụ, nhằm chỉ rõ cảnh giới chân như để giúp cho chúng ta hình thành cho mình một Thánh tuệ – tức sống lại với bản giác sẵn có xưa nay của mình. Đức Phật đưa ra một câu chuyện mà nhân vật chính là Bồ tát Địa Tạng, trong đó hàm chứa nhiều nghĩa ẩn, nhằm chỉ những chân lý của cuộc sống, mà người nghe hay người đọc cần phải quán chiếu vào sâu trong lòng thực tại, mới nhận ra nghĩa ẩn của kinh văn. Phải tìm cho ra cái “Ý tại ngôn ngoại” nghĩa là ý nằm ngoài lời, tức chân lý của cuộc sống! Vì thế, bên cạnh việc sử dụng kinh để cầu siêu, cầu cho người thân đã khuất được an lành; mong người trì tụng còn lãnh hội được nghĩa ẩn của kinh văn, và thoát ra khỏi dòng tâm mê chấp trong kiếp sống nhân sinh đầy phân ranh ta – người này mà thành tựu được giải thoát giác ngộ.

Với mong muốn truyền bá Kinh điển đến cho thật nhiều người, để ánh sáng giác ngộ được mãi tỏa sáng và lan xa, Quỹ ĐPNN kính mời quý vị đạo hữu và các vị đồng tu tham gia thỉnh kinh, sách. Đồng thời, quý vị hãy giới thiệu đến cho gia đình, bạn bè và những người hữu duyên để củng thỉnh, bởi công đức trao, truyền Phật Pháp là vô lượng, vô biên. 

Kính chúc quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
TRƯỞNG BAN
TT. THÍCH NHẬT TỪ

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook