Loading...

THƯ MỜI THỈNH KINH DƯỢC SƯ

Quý đạo hữu có nguyện vọng thỉnh Kinh sách, máy nghe Pháp thoại:

– Thỉnh trực tiếp: quý vị hoan hỷ đến văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

– Thỉnh online: nếu ở xa quý vị hoan hỷ nhấn vào nút “Thỉnh Kinh sách” phía dưới để thỉnh trực tuyến. Sau khi quý vị hoàn tất việc đăng ký theo những hướng dẫn, quy định của Ban Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay, phiếu đăng ký này sẽ được gửi về hệ thống để Ban Ấn tống chuẩn bị quà tặng gửi đến quý vị.

…………………………………………………………………………………………………………

“Kinh Dược Sư” là bản kinh dạy nghệ thuật chuyển hóa tham, sân, si để mỗi người trở thành thầy thuốc tâm linh của bản thân. Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật Thầy Thuốc khi ngài còn là vị Bồ-tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về đạo quả giác ngộ vô thượng.

Tư tưởng chủ đạo của “Kinh Dược Sư” phản ánh tinh thần “tự trị liệu” cho những nỗi đau do nhân quả của các hành vi gây ra trong chuỗi kiếp sống. Vì thế, đọc tụng và hành trì “Kinh Dược Sư” là nhằm phát triển chất liệu giác ngộ (Phật) tiềm ẩn trong từng con người, theo đó, mỗi đức tính cao cả, mỗi sự chuyển hóa tâm là một “dược chất” (Dược) cho sự sống của bản thân. Và nhờ tinh thần tự cứu độ này, mỗi người là một “vị thầy” (Sư) cho chính mình, tự chữa lành các chứng bệnh vô minh, phiền não, nghiệp chướng của chính mình trong nhiều đời nhiều kiếp!

Nếu nỗi đau về thân xác được trị liệu bằng dược phẩm vật lý, thì những nỗi khổ về tinh thần cần được trị bằng dược phẩm tâm linh. Mỗi một đức tính tốt của con người là một chất liệu chuyển hóa tâm thức, mang lại an lạc và thảnh thơi, một cách vững chãi và lâu dài, ở hiện tại và tương lai. Hành pháp dược sư là làm sống các hạnh lành, phát triển tâm tỉnh thức. Đây là phương pháp trị liệu tâm bệnh rất thiết thực và hữu hiệu.

Nguyện xin ân trên chư Phật, chư đại Bồ-tát rũ lòng từ bi gia hộ cho tất cả chúng sanh trong mười phương ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời đều an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Xin đem tất cả công đức từ việc soạn dịch và ấn hành kinh này hồi hướng đến pháp giới chúng sanh được an lạc. Nguyện cầu cho chánh Pháp được truyền bá khắp nơi, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, tinh tấn tu hành, thân tâm thanh tịnh giác ngộ và giải thoát

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ban biên tập

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook