Loading...

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG THẺ BHYT CHO QUÝ TĂNG, NI (C264)

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG THẺ BHYT  CHO QUÝ TĂNG, NI (C264)
  • 205.250.000 VNĐ

    Đã thu

  • 205.250.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 2

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 121

Báo cáo

Tổng kết

TỔNG KẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG THẺ BHYT 

CHO QUÝ TĂNG, NI (C264)

 

Tổng tịnh tài đóng góp:                      205.250.000 đồng

Tổng chi phí của chương trình:          205.250.000 đồng

Số lượt đóng góp:                                                  2 lượt

Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, sáng ngày 27/9/2020, thông qua chương trình “Cúng dường thẻ Bảo hiểm y tế cho quý Tăng Ni” (C264), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đồng hành cùng phòng khám đa khoa quốc tế Việt Healthcare cúng dường 250 thẻ Bảo hiểm y tế và quà tặng kinh, sách đến quý Tăng, Ni Trường Cao – Trung Phật học Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng chi phí cho chương trình lên đến 205.250.000 đồng.

Các vị tu sĩ Phật giáo là hiện thân cụ thể của Tăng bảo, là chỗ dựa vững chắc cho hải chúng mười phương trên con đường tìm về bờ giác. Qua 2.600 lịch sử, nhờ có sự truyền thừa và xiển dương của các bậc chư tôn, thiền đức mà những lời vàng ngọc của đức Phật vẫn còn tồn tại và đem lại lợi lạc lớn cho khắp quần sanh. Việc cúng dường thẻ bảo hiểm y tế cho quý Tăng sĩ không chỉ thể hiện sự biết ơn đến Tam bảo mà còn góp phần giúp đỡ, san sẻ phần nào những khó khăn về mặt tài chính mỗi khi quý Thầy, quý Sư Cô đối mặt với bệnh duyên. Từ đó tạo thuận duyên để quý vị có thể chuyên tâm tinh tấn Tu học, sớm trở thành những bậc Tăng, Ni tài giỏi phục vụ cho đạo Pháp và dân tộc, giúp cho nền móng của ngôi nhà chánh pháp được mãi trường tồn và càng thêm vững chãi.

Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được số tịnh tài 205.250.000 đồng từ quý mạnh thường quân. 

Quỹ ĐPNN chân thành cảm niệm công đức, đóng góp tịnh tài, yểm trợ cho chương trình ý nghĩa này của quý nhà hảo tâm, đặc biệt là Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Healthcare. Sự phát tâm cúng dường của quý vị sẽ giúp những bậc “Tòng lâm thạch trụ” tương lai của Đạo Pháp có thể an tâm tấn tu Đạo nghiệp, sớm ngày nhiếp hóa quần sanh, báo Phật ân đức. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị đạo tâm kiên cố, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook