Loading...

“CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA THIÊN CHÁNH” (C208)

“CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA THIÊN CHÁNH” (C208)
  • 500.000.000 VNĐ

    Đã thu

  • 500.000.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 7

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 129

THÔNG TIN CHUNG

Kết thúc vận động: 21/3/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:                500.000.000  đồng

Tổng chi phí của chương trình:          500.000.000 đồng       

Số lượt đóng góp: 7

Hộ trì Tam bảo…

Từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động tịnh tài, cúng dường xây dựng, trợ duyên cho nhiều ngôi Tam bảo hữu duyên. Cúng dường xây chùa Thiên Chánh là một trong số những chương trình trợ duyên xây dựng với tổng kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng.

Vào ngày 21/3, dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Nhật Từ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đến thăm và cúng dường xây dựng chùa Thiên Chánh (Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh). Tại đây, Thượng tọa đã bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn trong quá trình xây dựng và kêu gọi các Phật tử đóng góp tịnh tài để chùa Thiên Chánh sớm hoàn mãn.

Dịp này, Thượng tọa đã chia sẻ chủ đề “Pháp thỉnh oan gia trái chủ” và “Mê tín, trái với lời Phật dạy” cho các Phật tử chùa Thiên Chánh.

Đóng góp xây dựng chùa chính là một phúc duyên thù thắng, đem lại lợi lạc và tích lũy nhiều phước báu. Công đức xây chùa có thể góp phần giảm đi các bất hạnh, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, mang lại hạnh phúc và an vui tự thân và cho mọi người.

Lời cảm ơn

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm ơn 7 vị mạnh thường quân đã phát tâm đóng góp cho chương trình. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý mạnh thường quân và gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự cát tường!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Báo cáo


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook