Loading...

HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)
  • 6.512.974.354 VNĐ

    Đã thu

  • 5.151.691.600 VNĐ

    Số tiền cần

  • 1729

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 176

THÔNG TIN CHUNG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Bắt đầu vận động: 09/12/2017

Kết thúc vận động: 31/12/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:                    6.512.974.354 đồng

Tổng chi phí của chương trình:         5.151.691.600   đồng

Phần tịnh tài dư:                                      1.361.282.754 đồng

(chuyển số dư cho C130-2)         

Số lượt đóng góp: 1.729

Bên cạnh các hoạt động như ấn tống Kinh/sách, cúng dường học bổng, cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay còn mở nhiều chương trình vận động tịnh tài, cúng dường xây dựng chùa chiền nhằm tạo nhiều thuận duyên trong việc mang ánh sáng Giác ngộ đến khắp tha nhân, giữ Phật pháp mãi trường lưu. Và chương trình C130 – Hùn phước, gây quỹ, xây chùa là một trong số những chương trình mang ý nghĩa nhân văn đó.

Ban đầu C130 ra đời nhằm mục đích gây quỹ xây dựng chùa Phật Thiên (Bình Dương). Tuy nhiên, tính đến nay, công trình xây dựng ngôi Tam bảo này đã tạm ổn định; vì vậy, chương trình hùn phước, gây quỹ xây chùa C130 đã hướng đến mục đích hỗ trợ kinh phí xây dựng chi nhánh chùa Giác Ngộ ở Củ Chi; đồng thời, mở rộng ra, trợ duyên cho nhiều ngôi Tam bảo hữu duyên khác.

Những đóng góp giúp Tam bảo mãi trường lưu

Tính đến 31/12/2018, chương trình C130 – Hùn phước, gây quỹ, xây chùa đã nhận được sự đóng góp của 1.729 vị mạnh thường quân với tổng tịnh tài lên đến hơn 6.5 tỷ đồng. Khép lại năm 2018, giai đoạn 1 của chương trình C130 tạm tổng kết với những thành quả đã đạt được, tịnh tài còn dư sẽ được chuyển vào chương trình C130-2 – chương trình C130 – Hùn phước, gây quỹ, xây chùa giai đoạn 2.

Vào tháng 6/2018, công trình xây dựng chi nhánh chùa Giác Ngộ (Củ Chi) đã được khởi công với hạng mục đầu tiên được xây dựng là dãy Tăng xá với kinh phí ban đầu ước tính hơn 1.9 tỷ đồng (số liệu cập nhật đến 31/12/2018).

Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng chi nhánh chùa Giác Ngộ ở Củ Chi, chương trình còn hỗ trợ cúng dường xây dựng các ngôi Tam bảo/một phần ngôi Tam bảo hữu duyên khác như: Chùa Thiên Khánh (Khánh Hòa), Trung tâm Hoằng Pháp (Bình Định), chùa Cam-pu-chia, chùa Long Quang (An Giang), Trung tâm Phật giáo (Hà Tĩnh)… (Kinh phí và hạn mục hỗ trợ của từng ngôi Tam bảo kính mời hoan hỷ xem tại báo cáo).

Bên cạnh đó, chương trình còn cúng dường quý Tăng Ni, trao tặng các suất học bổng và đóng góp quỹ từ thiện cho các em học sinh, sinh viên hữu duyên với kinh phí lên đến hơn 450 triệu đồng.

Việc xây dựng nên chùa chiền chính là tạo một phúc duyên vô cùng thù thắng, đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh và tích lũy được nhiều phước báu. Công đức xây dựng chùa có thể góp phần giảm đi các bất hạnh, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, mang lại hạnh phúc và an vui tự thân và cho những người thân yêu.

Lời cảm ơn

Với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức Tăng Ni và thiện hữu tri thức, Phật tử xa gần, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tin rằng các công trình đang triển khai xây dựng sẽ nhanh chóng kiện toàn, các công trình đã hoàn mãn sẽ trở thành nơi nương tựa tâm linh của quý Phật tử gần xa. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực lớn cho chúng tôi trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo thường gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Báo cáo

Hình ảnh


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook