Loading...

TRỢ DUYÊN ẤN TỐNG NHÓM 6 QUYỂN KINH SÁCH NGHI THỨC THUẦN VIỆT (C302)

TRỢ DUYÊN ẤN TỐNG NHÓM 6 QUYỂN KINH SÁCH NGHI THỨC THUẦN VIỆT (C302)
0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 1953

THÔNG TIN CHUNG

Kính thưa quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân thân mến!

“Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết. Thế nào là cúng dường pháp ? Phật dạy rằng: Thiện nam tử! Cách cúng dường pháp là pháp môn thâm diệu của các Đức Phật, được các Đức Phật truyền bá. Cúng dường pháp thật nhiệm mầu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Do vậy mà người đời khó tin khó nhận. Kinh này thuộc về kho tàng chánh pháp của Bồ-tát, ấn đà-la-ni, ấn đó, cho đến bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp bồ-đề, trên hết các kinh, vào đại từ bi, lìa các việc ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhơn, không chúng-sanh, không thọ mạng, không, vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư Thiên, Long thần, Càn-thát-bà thảy đều ngợi khen, đưa chúng sanh vào kho tàng chánh pháp của Phật, gồm thâu tất cả các trí tuệ của Hiền thánh, diễn nói các tu hành của Bồ-tát nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh nào hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham chấp trước đều sợ sệt, chư Phật, Hiền Thánh đều ngợi khen, tránh cái khổ sanh tử, chỉ cái vui Niết-bàn. Các Đức Phật ba đời ở trong 10 phương nói ra, nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là cúng dường pháp.” (Kinh Cúng dường pháp, Kinh Tụng hằng ngày, Thích Nhật Từ biên soạn)

Trong chặng đường gần 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã ấn tống hơn 3 triệu ấn bản Kinh sách, băng đĩa, máy nghe pháp… và trao tặng miễn phí đến với quý Phật tử gần xa. Tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được, nhận thấy nhu cầu được tiếp cận với Phật pháp của đông đảo Phật tử và quý thiện nam, tín nữ gần xa, Quỹ ĐPNN triển khai chương trình Ấn tống nhóm sáu quyển kinh sách nghi thức thuần Việt (C302), ấn tống tái bản lại sáu đầu Kinh, sách do TT. Thích Nhật Từ biên soạn bằng ngôn ngữ thuần Việt đang được sử dụng phổ biến tại chùa Giác Ngộ và các đạo tràng chùa chi nhánh. Cụ thể như sau:

1. Kinh Dược Sư, dài 20cm x rộng 14cm, số trang: 56
2. Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật Ngày Nay, dài 19cm x rộng 10cm, số trang: 112
3. Thiền Vipassana: Bốn Nền Tảng Chính Niệm, dài 20cm x rộng 14cm, số trang: 224
4. Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh, dài 20cm x rộng 14cm, số trang: 64
5. Nghệ Thuật Sống, dài 20cm x rộng 14cm, số trang: 224
6. Truyện Tranh Cuộc Đời Đức Phật, dài 20cm x rộng 20cm, số trang: 60

Với những ích lợi thiết thực về mặt chuyển hóa nội tâm và phúc lạc trong đời sống như vậy, các ấn phẩm Kinh, sách, nghi thức ra đời sẽ là một niềm vui lớn cho cộng đồng Phật tử nói riêng và cả xã hội nói chung. Đặc biệt, nhóm các tác phẩm đã được biên soạn và soạn dịch bởi TT. Thích Nhật Từ với ngôn từ thuần Việt, dễ đọc, dễ hiểu và hành trì. Vì sự nghiệp tiếp nối và lan rộng ngọn đèn chánh Pháp, vì hạnh phúc và an lạc lớn cho số đông, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tha thiết kêu gọi quý vị hãy phát tâm đóng góp tịnh tài ấn tống các quyển Kinh, sách này.

Chi phí dự kiến in ấn mỗi là 5.000 đồng/quyển.

Quý Phật tử phát tâm có thể bảo trợ chương trình theo các cách sau đây:

– Ủng hộ tùy hỷ
– Ủng hộ ấn tống 10 quyển: 50.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 100 quyển: 500.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 1.000 quyển: 5.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 2.000 quyển: 10.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 2.500 quyển: 12.500.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 3.000 quyển: 15.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 4.000 quyển: 20.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 5.000 quyển: 25.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 10.000 quyển: 50.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 15.000 quyển: 75.000.000 đồng
– Ủng hộ ấn tống 20.000 quyển: 100.000.000 đồng

(Báo cáo chi tiết đóng góp và chi phí sẽ được tổng kết sau khi chương trình kết thúc)

HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓP
Quý vị có thể ủng hộ tùy hỷ cho chương trình theo các cách sau
1. ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP: Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 6680 9802
2. CHUYỂN KHOẢN
Khi chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ ghi rõ quý danh và mã số C302 trong nội dung chuyển khoản để Quỹ ĐPNN sử dụng đúng mục đích.
Tài khoản: TRẦN NGỌC THẢO (THÍCH NHẬT TỪ)
Số tài khoản: 0071000776335 |
Ngân hàng: Vietcombank CN TP.HCM (NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam)
(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Ho Chi Minh City Branch – Swift code: BFTVVNVX007)
3. ĐÓNG GÓP QUA PAYPAL
Tài khoản Paypal: quydaophatngaynay@gmail.com
4. ĐÓNG GÓP TẠI ÚC
Nếu gởi check hay money order, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
Buddhism Today Association Incorporated
5 Jeanes St, Beverley, SA. 5009, Australia
Mobile: 0417804357
Fax: (08) 82688482
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com
Nếu chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
Bank: Commonwealth Bank of Australia
Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
BSB number: 065112
Account number: 1011 6049
Nếu quý vị ở ngoài nước Úc, xin hoan hỷ thêm các thông tin sau:
Swift code: CTBAAU2S
Address: 230a Port Road Hindmarsh SA. 5007, Australia

 • XÁC NHẬN ĐÓNG GÓP
  a. Gửi kiều hối 
  Quý Phật tử ở Hải ngoại hoan hỷ gửi email xác nhận đến địa chỉ email: quydaophatngaynay@gmail.com để Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cập nhật, phản hồi thông tin nhanh chóng nhất đến quý vị.
  b. Chuyển khoản:
  Quý Phật tử có thể xem thông tin mình đã chuyển khoản thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây: https://bit.ly/3nATI90.
  c. Đóng góp qua Paypal:
  Quý Phật tử có thể xem thông tin mình đã chuyển thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây: https://bit.ly/3kAwX44

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
CHỦ TỊCH

TT. THÍCH NHẬT TỪ

LƯU Ý:

1. Tài khoản Vietcombank  0071000776335 (Tran Ngoc Thao – Thich Nhat Tu) là tài khoản DUY NHẤT của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.
2. Toàn bộ các khoản đóng góp vào bốn tài khoản dưới đây chỉ được dùng ĐÚNG cho mục đích mà tài khoản đại diện
a) Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được DÀNH RIÊNG cho Quỹ đời sống Tăng Ni (Mã số chương trình C106).
b) Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (Mã số chương trình QAĐH)
c) Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ – Vũng Tàu (Mã số chương trình GNVT)
d) Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được DÀNH RIÊNG cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (Mã số chương trình C200)
3. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, Ban Điều Hành Quỹ ĐPNN không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức.Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook