Loading...

VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHÙA GIÁC NGỘ (PL. 2563 – DL. 2019) (C224)

VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHÙA GIÁC NGỘ (PL. 2563 – DL. 2019) (C224)
  0

  Ngày

  0

  Tiếng

  lượt xem: 51

  THÔNG TIN CHUNG

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

  Kính thưa quý thiện nam tín nữ, quý vị Phật tử gần xa thân mến!

  Trong kinh Bổn phận người gia chủ, đức Phật đã dạy: “Muốn trở thành người Phật tử chân chính, thì phải hộ trì gìn giữ cúng dường Tam bảo để chư Tăng, Ni có thời gian tu hành và duy trì Phật pháp”. Sau khi đã quy y, người Phật tử vâng giữ năm giới để từng bước hoàn thiện nhân cách đồng thời song hành tu tập phước huệ, nguyện trọn đời hộ trì Tam bảo. Trong đó, sứ mệnh hộ trì Tăng bảo về bốn vật dụng thiết yếu như: y phục, ăn uống, sàng tọa, thuốc thang để thuận duyên cho chư Tăng yên ổn tu tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi, ngoài việc vun bồi phước báo cho tự thân, hộ trì Tăng bảo là góp phần tích cực nhất trong việc bảo vệ và giữ gìn chánh Pháp mãi được trường tồn. 

  Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Koli, tại thị trấn Sajanela. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ như sau:

  Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn?

  Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ kheo; hộ trì chúng Tỷ kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh.

  Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời.

  “Bậc hiền trí thực hiện; con đường thật xứng đáng; của người làm gia chủ; hộ trì bậc có giới; bậc sở hành chân chánh; hộ trì với y áo; với đồ ăn khất thực; sàng tọa, thuốc trị bệnh; công đức họ tăng trưởng; thường hằng, ngày lẫn đêm; do làm nghiệp hiền thiện; đi đến cảnh chư Thiên”.

  (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Bổn phận người gia chủ, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr. 674)

  Ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, cũng như tiếp nối những thành công từ chuỗi chương trình cúng dường trường hạ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay triển khai chương trình Cúng dường pháp y chùa Giác Ngộ. Cụ thể, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ dâng cúng Pháp y như một phần quà tứ sự lên Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, mỗi Pháp y trị giá 500.000 đồng. Chương trình đại lễ Vu lan và lễ dâng cúng Pháp y sẽ được diễn ra vào chiều tối ngày 14/8/2019 (14/7 Kỷ Hợi) tại chánh điện chùa Giác Ngộ, kính mong quý vị đồng tham dự.

  Nhân mùa Vu lan báo hiếu, học gương hạnh Từ bi của Tôn giả Mục Kiền Liên hãy cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng cúng những phẩm vật lên hàng Tăng bảo, trước là để hồi hướng công đức cho hai đấng sanh thành, sau là thể hiện trọn vẹn tinh thần của người con Phật trước trách nhiệm vì Đạo pháp và nhân sinh. Với tâm nguyện tha thiết đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong mỏi nhận được sự ủng hộ, động viên về tinh thần lẫn vật chất cho Phật sự này được viên thành. 

  Nguyện cầu chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho quý vị và quý quyến thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

  Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

  Quý vị Phật tử, quý thiện nam, tín nữ hữu duyên phát tâm thiện lành có thể bảo trợ cho chương trình theo các cách sau đây:

  STTSỐ PHÁP Y (Y)TỊNH TÀI ĐÓNG GÓP (ĐỒNG)
  11500.000 
  221.000.000
  352.500.000
  4105.000.000
  52010.000.000

  Mọi sự ủng hộ, xin gửi về:

  ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP
  VĂN PHÒNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
  Tầng trệt Chùa Giác Ngộ
  92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM.
  Điện thoại: (028) 6680 9802 

  CHUYỂN KHOẢN
  (Khi chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ ghi rõ quý danh người đóng góp và mã số C224 trong nội dung chuyển khoản để Quỹ ĐPNN sử dụng đúng mục đích.)
  Tài khoản: TRẦN NGỌC THẢO (THÍCH NHẬT TỪ) 
  Số tài khoản: 0071000776335 
  Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank
  Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
  Chi nhánh TP. HCM
  Ho Chi Minh City Branch
  Swift code: BFTVVNVX007
  Tại Úc
  Nếu gởi check hay money order, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
  Buddhism Today Association Incorporated
  5 Jeanes St, Beverley, SA. 5009, Australia
  Mobile: 0417804357
  Fax: (08) 82688482
  Email: buddhismtodayinc@yahoo.com
  Nếu chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
  Bank: Commonwealth Bank of Australia
  Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
  BSB number: 065112
  Account number: 1011 6049
  Lưu ý: Nếu quý vị ở ngoài nước Úc, xin hoan hỷ thêm các thông tin sau:
  Swift code: CTBAAU2S
  Address: 230a Port Road Hindmarsh SA. 5007, Australia

  LƯU Ý:
  1. Tài khoản Vietcombank  0071000776335 (Tran Ngoc Thao – Thich Nhat Tu)là tài khoản DUY NHẤT của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.
  2. Toàn bộ các khoản đóng góp vào ba tài khoản dưới đây chỉ được dùng ĐÚNG cho mục đích mà tài khoản đại diện
  a) Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được DÀNH RIÊNG cho Quỹ đời sống Tăng Ni (Mã số chương trình C106).
  b) Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (Mã số chương trình QAĐH)
  c)  Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ – Vũng Tàu (Mã số chương trình GNVT)
  3. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, Ban Điều Hành Quỹ ĐPNN không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. 

  Quý Phật tử ở Hải ngoại phát tâm đóng góp các chương trình bằng cách gửi kiều hối về Chùa hoan hỷ sau khi đóng góp vui lòng gửi email xác nhận đến quydaophatngaynay@gmail.com để Quỹ cập nhật thông tin cũng như phản hồi nhanh chóng nhất đến Quý vị.

  Quý Phật tử đóng góp bằng cách chuyển khoản có thể xem thông tin mình đã chuyển khoản thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây

  Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

   TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
  CHỦ TỊCH 
   TT. THÍCH NHẬT TỪ
  3 bình luận
  1. A DI DA PHAT
   Da, con phap danh Dieu ngu & con trai cua con la Minh Dong 14 tuoi
   • FACEBOOK: Hien Nguyen (nguyen xin cho ke lac loi…)
   Con o My Quoc
   Da, kinh bach Thay NHAN MUA VU LAN BAO HIEU
   de tu chung con xin Thay HOAN HY cho phep chung con DUOC HUN PHUOC DANG Y CUNG DUONG TRAI TANG..!
   Chung con THANH TAM XIN CAM NIEM.

  2. A DI DA PHAT
   Da, kinh bach Thay
   Con la Dieu ngu
   FACEBOOK: Hien Nguyen( NGUYEN XIN cho ke lac loi…)
   Da, con xin Thay HOAN HY cho con DIA CHI CHUA, TEN NGUOI NHAN VA DIEN THOAI
   • P.S: Ly do la cho goi tien KHONG GOI BANG TAI KHOAN ..
   cho nen Dieu ngu con chi goi tien BANG DIA CHI MA THOI…KINH MOMG Thay HOAN HY VA CAM THONG cho con
   Da, con XIN CAM NIEM THAY NHIEU.

   • Mọi sự đóng góp, ủng hộ, xin quý vị hoan hỷ gửi về:
    VĂN PHÒNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
    Tầng trệt Chùa Giác Ngộ
    92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM.
    Điện thoại: (028) 6680 9802

  Bình luận của bạn