Loading...

VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHÙA GIÁC NGỘ (PL. 2563 – DL. 2019) (C224)

VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHÙA GIÁC NGỘ (PL. 2563 – DL. 2019) (C224)
 • 700.638.315 VNĐ

  Đã thu

 • 478.543.000 VNĐ

  Số tiền cần

 • 585

  Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 960

THÔNG TIN CHUNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính thưa quý thiện nam tín nữ, quý vị Phật tử gần xa thân mến!

Trong kinh Bổn phận người gia chủ, đức Phật đã dạy: “Muốn trở thành người Phật tử chân chính, thì phải hộ trì gìn giữ cúng dường Tam bảo để chư Tăng, Ni có thời gian tu hành và duy trì Phật pháp”. Sau khi đã quy y, người Phật tử vâng giữ năm giới để từng bước hoàn thiện nhân cách đồng thời song hành tu tập phước huệ, nguyện trọn đời hộ trì Tam bảo. Trong đó, sứ mệnh hộ trì Tăng bảo về bốn vật dụng thiết yếu như: y phục, ăn uống, sàng tọa, thuốc thang để thuận duyên cho chư Tăng yên ổn tu tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi, ngoài việc vun bồi phước báo cho tự thân, hộ trì Tăng bảo là góp phần tích cực nhất trong việc bảo vệ và giữ gìn chánh Pháp mãi được trường tồn. 

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Koli, tại thị trấn Sajanela. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ như sau:

Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ kheo; hộ trì chúng Tỷ kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh.

Thành tựu bốn pháp này, này gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời.

“Bậc hiền trí thực hiện; con đường thật xứng đáng; của người làm gia chủ; hộ trì bậc có giới; bậc sở hành chân chánh; hộ trì với y áo; với đồ ăn khất thực; sàng tọa, thuốc trị bệnh; công đức họ tăng trưởng; thường hằng, ngày lẫn đêm; do làm nghiệp hiền thiện; đi đến cảnh chư Thiên”.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Bổn phận người gia chủ, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr. 674)

Ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, cũng như tiếp nối những thành công từ chuỗi chương trình cúng dường trường hạ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay triển khai chương trình Cúng dường pháp y chùa Giác Ngộ. Cụ thể, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ dâng cúng Pháp y như một phần quà tứ sự lên Tăng đoàn chùa Giác Ngộ, mỗi Pháp y trị giá 500.000 đồng. Chương trình đại lễ Vu lan và lễ dâng cúng Pháp y sẽ được diễn ra vào chiều tối ngày 14/8/2019 (14/7 Kỷ Hợi) tại chánh điện chùa Giác Ngộ, kính mong quý vị đồng tham dự.

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, học gương hạnh Từ bi của Tôn giả Mục Kiền Liên hãy cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng cúng những phẩm vật lên hàng Tăng bảo, trước là để hồi hướng công đức cho hai đấng sanh thành, sau là thể hiện trọn vẹn tinh thần của người con Phật trước trách nhiệm vì Đạo pháp và nhân sinh. Với tâm nguyện tha thiết đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong mỏi nhận được sự ủng hộ, động viên về tinh thần lẫn vật chất cho Phật sự này được viên thành. 

Nguyện cầu chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho quý vị và quý quyến thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Quý vị Phật tử, quý thiện nam, tín nữ hữu duyên phát tâm thiện lành có thể bảo trợ cho chương trình theo các cách sau đây:

STTSỐ PHÁP Y (Y)TỊNH TÀI ĐÓNG GÓP (ĐỒNG)
11500.000 
221.000.000
352.500.000
4105.000.000
52010.000.000

Mọi sự ủng hộ, xin gửi về:

ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP
VĂN PHÒNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Tầng trệt Chùa Giác Ngộ
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 6680 9802 

CHUYỂN KHOẢN
(Khi chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ ghi rõ quý danh người đóng góp và mã số C224 trong nội dung chuyển khoản để Quỹ ĐPNN sử dụng đúng mục đích.)
Tài khoản: TRẦN NGỌC THẢO (THÍCH NHẬT TỪ) 
Số tài khoản: 0071000776335 
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
Chi nhánh TP. HCM
Ho Chi Minh City Branch
Swift code: BFTVVNVX007
Tại Úc
Nếu gởi check hay money order, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
Buddhism Today Association Incorporated
5 Jeanes St, Beverley, SA. 5009, Australia
Mobile: 0417804357
Fax: (08) 82688482
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com
Nếu chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
Bank: Commonwealth Bank of Australia
Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
BSB number: 065112
Account number: 1011 6049
Lưu ý: Nếu quý vị ở ngoài nước Úc, xin hoan hỷ thêm các thông tin sau:
Swift code: CTBAAU2S
Address: 230a Port Road Hindmarsh SA. 5007, Australia

LƯU Ý:
1. Tài khoản Vietcombank  0071000776335 (Tran Ngoc Thao – Thich Nhat Tu)là tài khoản DUY NHẤT của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.
2. Toàn bộ các khoản đóng góp vào ba tài khoản dưới đây chỉ được dùng ĐÚNG cho mục đích mà tài khoản đại diện
a) Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được DÀNH RIÊNG cho Quỹ đời sống Tăng Ni (Mã số chương trình C106).
b) Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (Mã số chương trình QAĐH)
c)  Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ – Vũng Tàu (Mã số chương trình GNVT)
3. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, Ban Điều Hành Quỹ ĐPNN không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. 

Quý Phật tử ở Hải ngoại phát tâm đóng góp các chương trình bằng cách gửi kiều hối về Chùa hoan hỷ sau khi đóng góp vui lòng gửi email xác nhận đến quydaophatngaynay@gmail.com để Quỹ cập nhật thông tin cũng như phản hồi nhanh chóng nhất đến Quý vị.

Quý Phật tử đóng góp bằng cách chuyển khoản có thể xem thông tin mình đã chuyển khoản thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
CHỦ TỊCH 
 TT. THÍCH NHẬT TỪ

Báo cáo

Tổng kết

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

VU LAN BÁO HIẾU VÀ DÂNG Y CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG 

CHÙA GIÁC NGỘ (PL.2563 – DL. 2019) (C224)

Bắt đầu vận động:                                       25/7/2019

Kết thúc vận động:                                     20/9/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:               700.638.315   đồng

Tổng chi phí của chương trình:   478.543.000      đồng

Tịnh tài chuyển vào C227:                 222.095.315      đồng     

 Số lượt đóng góp:                                    585  

 

Chắp tay con thắp nguyện cầu

Cho đời dứt cuộc dãi dầu tử sinh

Tìm về trên những dòng Kinh

Lắng hồn bên Mẹ thấy mình thuở xưa. 

Chiều nay sen nở thành thơ

Mẹ về bóng rợp bến bờ thiên thu.

 (Thích Tánh Tuệ)

Vu lan không chỉ là ngày lễ dành riêng của Phật giáo, ngày lễ lớn đối với những người con Phật mà Vu lan còn đi vào truyền thống đạo đức, trở thành một nét văn hóa đẹp, thẩm thấu sâu vào trong tâm thức của hàng triệu triệu người dân Việt. Thấu hiểu ý nghĩa lễ Vu Lan, trong tinh thần tri ân, báo ân, người con Phật nguyện báo đáp trọn vẹn Tứ trọng ân: Ân cha mẹ; ân thầy tổ, sư trưởng; ân Tam bảo và ân quốc gia xã hội một cách thiết thực có ý nghĩa nhất. Cùng với ý nghĩa đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 8 năm 2019 (14/7 Kỷ Hợi), chùa Giác Ngộ đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan và cúng dường Pháp y. Dịp này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường Tứ sự đến 81 vị Tăng, Ni Tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Tiếp nối tinh thần ấy, vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2019 (15/7 Kỷ Hợi), chùa Giác Ngộ – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã trao tặng yêu thương đến cho 90 hộ khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường 3, quận 10. Tổng tịnh tài cho chương trình Đại lễ Vu lan, cúng dường dâng y và từ thiện lên đến hơn 478 triệu đồng.

Đại lễ Vu lan đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, dưới sự chứng minh của TT. Thích Nhật Từ, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Giác Ngộ; TT. Thích Nhật Thiện, Trưởng ban TS GHPGVN Q.10, Phó trụ trì chùa và Tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Hơn 2.000 Phật tử gần xa và những người yêu mến đạo Phật đã vân tập về chùa, đảnh lễ Tam bảo và tham dự buổi lễ. 

 Bên cạnh việc dâng cúng quà Tứ sự và Pháp y, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay còn trao tặng miễn phí 29 đầu Kinh/sách với gần 13.000 ấn phẩm đến các Phật tử hữu duyên tham dự đại lễ. Một số đầu Kinh/sách được gieo duyên như: Kinh Phật căn bản, Kinh Vu lan báo hiếu, Kinh Phật về Đạo đức và Xã hội, Kinh Phật về Thiền và chuyển hóa, Bước đầu học Phật…

Cúng dường Tứ sự và Pháp y Ca sa chính là yếu tố thuận duyên giúp cho chư Tăng yên ổn tu tập, hành trì giới luật. Vì vậy, mà việc dâng cúng phẩm vật trong ngày Tự tứ, thiết lễ Vu lan mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với hàng Phật tử tại gia, đây là cơ hội để vun bồi phước báo, gieo duyên lành với Tam bảo, nương theo ánh đạo vàng để học tu hướng đến giác ngộ, giải thoát.  

Tiếp nối tinh thần đem Đạo vào đời, đem tình thương của người con Phật lan tỏa đến khắp nhân sinh, vào chiều ngày 15/8 (nhằm 15/7 Kỷ Hợi), Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – chùa Giác Ngộ tổ chức chương trình trao tặng yêu thương đến cho 90 hộ khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường 3, quận 10. Mỗi phần quà bao gồm thực phẩm và một số nhu yếu phẩm như: gạo, nước tương, bánh, sữa, bột giặt… và tiền mặt.

Thay mặt Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các bà con địa phương, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thành kính cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa đã phát tâm hỷ cúng, chung tay góp sức cho Phật sự ý nghĩa này được thành công viên mãn. Kính chúc quý vị và quý quyến phước thể khinh an, năm phước báu tròn đầy, sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật mười phương.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

3 bình luận
 1. A DI DA PHAT
  Da, con phap danh Dieu ngu & con trai cua con la Minh Dong 14 tuoi
  • FACEBOOK: Hien Nguyen (nguyen xin cho ke lac loi…)
  Con o My Quoc
  Da, kinh bach Thay NHAN MUA VU LAN BAO HIEU
  de tu chung con xin Thay HOAN HY cho phep chung con DUOC HUN PHUOC DANG Y CUNG DUONG TRAI TANG..!
  Chung con THANH TAM XIN CAM NIEM.

 2. A DI DA PHAT
  Da, kinh bach Thay
  Con la Dieu ngu
  FACEBOOK: Hien Nguyen( NGUYEN XIN cho ke lac loi…)
  Da, con xin Thay HOAN HY cho con DIA CHI CHUA, TEN NGUOI NHAN VA DIEN THOAI
  • P.S: Ly do la cho goi tien KHONG GOI BANG TAI KHOAN ..
  cho nen Dieu ngu con chi goi tien BANG DIA CHI MA THOI…KINH MOMG Thay HOAN HY VA CAM THONG cho con
  Da, con XIN CAM NIEM THAY NHIEU.

  • Mọi sự đóng góp, ủng hộ, xin quý vị hoan hỷ gửi về:
   VĂN PHÒNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
   Tầng trệt Chùa Giác Ngộ
   92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM.
   Điện thoại: (028) 6680 9802

Bình luận của bạn

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook