LỄ VU LAN VÀ VĂN NGHỆ GÂY QUỸ XÂY CHÙA VIỆT-ĐÀI Ở ĐÀI TRUNG – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Trang Chủ  >  Tin Tức  >  Hoạt Động Của Thầy Thích Nhật Từ  >  LỄ VU LAN VÀ VĂN NGHỆ GÂY QUỸ XÂY CHÙA VIỆT-ĐÀI Ở ĐÀI TRUNG

LỄ VU LAN VÀ VĂN NGHỆ GÂY QUỸ XÂY CHÙA VIỆT-ĐÀI Ở ĐÀI TRUNG

Đại lễ Vu Lan của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Đài Trung được diễn ra rất trọng thể với sự chứng minh của HT Thích Thánh Các, TT Nhật Từ, TT Đồng Văn, TT Quảng Chơn, TT Nhật Thiện, Đại đức Thiện Xuân, Đại đức Hạnh Chơn và tham dự của khoảng 800 Phật tử địa phương.

HT Thánh Các, người Đài Loan, cố vấn hội Minh Đức do Sc Tịnh Như sáng lập, kêu gọi người Việt Nam giữ gìn bản sắc Việt và thành công trong lập nghiệp. TT Đồng Văn nói về ts nghĩa đền đáp 4 ân. TT Quảng làm chủ lễ khoá kinh. Sc Tịnh Như nói về nguồn gốc và động cơ xây chùa Việt Đài. Các văn nghệ sĩ đóng góp lời ca tiếng hát.

Trong lời đạo từ, TT Nhật nhấn mạnh 4 điều: (i) đề cao bốn trọng ân, (ii) tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Đài Loan, (iii) thay vì nữ chỉ làm mẹ, nam chỉ lao động tay chân, người Việt Nam cần có tư duy làm chủ,

 

suy nghĩ lớn, (iv) kêu gọi mọi người góp công hùn Phước.

Sau chương trình Vu Lan là văn nghệ ca ngợi bốn trọng ân. Các Phật tử quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường xây dựng Chùa Việt Đài 1 tỷ đồng