Loading...

LÒNG BAO DUNG VÀ SỰ THA THỨ

Đệ tử : Thầy ơi ! Thế gian này thứ gì rộng nhất ?
Sư phụ : Là trái tim , trái tim bao dung có thể chứa được vạn vật.
Đệ tử : Vậy thứ gì hẹp nhất ạ ?
Sư phụ : Cũng là trái tim , đã oán ghét thì một con kiến cũng không dung.
Làm người hãy học cách bao dung và tha thứ Con nhé !
TRÁI TIM RỘNG MỞ SẼ CHỨA ĐƯỢC BẦU TRỜI AN YÊN.
Sưu tầm
Ảnh: Internet

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook