Loading...

QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 14 (C106-14)

QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 14 (C106-14)
0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 787

THÔNG TIN CHUNG

Kính thưa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng toàn thể Phật tử gần xa!

Mục đích cúng dường Tam bảo của người Phật tử là để chư Tăng tu học, xây dựng cơ sở tự viện, góp phần hoằng dương Phật pháp. Không kể là người xuất gia hay tại gia đều là đệ tử Phật đều mang trên mình trách nhiệm đóng góp cho sự nghiệp tu học và hoằng truyền chánh Pháp. Nếu người xuất gia lo về hoằng pháp, tức là phần tinh thần thì người tại gia lo về hộ pháp, tức là phần vật chất. 

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm I, Phẩm Cúng Dường, đức Phật dạy: “Có ba căn lành chẳng thể cùng tận, tiến dần đến Niết-bàn. Thế nào là ba? Nghĩa là trồng công đức ở Như Lai, căn lành này chẳng thể cùng tận. Trồng công đức ở Chánh pháp, căn lành này chẳng thể cùng tận. Trồng công đức ở Thánh chúng, căn lành này chẳng thể cùng tận.”. Vâng theo lời Phật dạy, người con Phật gieo hạt giống vào ruộng phước Tam bảo, trồng căn lành đối với đức Phật, Chánh pháp và chư Tăng thì phước báu này là không cùng tận. 

Với trách nhiệm hộ độ chư Tăng, hộ trì chánh Pháp, trong nhiều năm qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã không ngừng nghỉ cúng dường nhằm chăm lo cho việc tu học và cải thiện đời sống của các Tăng Ni sinh như: Ấn tống Kinh, sách phục vụ học tập và nghiên cứu của quý Tăng Ni; cúng dường trai Tăng, trai phạn; cúng dường trường hạ, cúng dường tự tứ… Nổi bật trong các hoạt động cúng dường hộ trì Tăng bảo là chương trình cúng dường Quỹ đời sống Tăng Ni. Những đóng góp của Quỹ đời sống Tăng Ni trong suốt hơn năm năm qua đã góp phần chăm lo đời sống và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ học tập đến quý Tăng, Ni nói chung, trong đó có Tăng, Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM (cơ sở 2). 

Trải qua 13 kỳ triển khai cúng dường, Quỹ đời sống Tăng Ni đã trở thành nguồn trợ lực ổn định, lâu dài, bền bỉ phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tại Học viện, là minh chứng sáng ngời cho tấm lòng hết mực hộ trì Tam bảo, hộ trì chánh pháp nơi hàng cư sĩ Phật tử. Kính mời quý vị xem tổng kết của Quỹ đời sống Tăng Ni  các kỳ gần nhất tại:
– Kỳ 7 (C106-7): https://quydaophatngaynay.org/c106-7/
– Kỳ 8 (C106-8): https://quydaophatngaynay.org/c106-8/
– Kỳ 9 (C106-9): https://quydaophatngaynay.org/c106-9/
– Kỳ 10 (C106-10): https://quydaophatngaynay.org/c106-10/
– Kỳ 11 (C106-11): https://quydaophatngaynay.org/c106-11/
– Kỳ 12 (C106-12): https://quydaophatngaynay.org/c106-12/
– Kỳ 13 (C106-13): https://quydaophatngaynay.org/c106-13/

“Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Chẳng bằng trong giây lát,
Cúng dường bậc tự tu.
Cúng dường vậy tốt hơn,
Hơn trăm năm tế tự.”
(Kinh Pháp cú, Tiểu bộ I)

Cúng dường chư Tăng với tâm cung kính, giúp chư Tăng an ổn yên tâm tiến tu và làm lợi ích cho quầng sinh là một việc làm thiết thực góp phần hoằng dương chánh Pháp; một mặt vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của Phật tử tại gia đối với Tăng bảo; mặt khác là cơ hội tốt cho hàng cư sĩ gieo trồng hạt giống thiện lành, vun bồi phước báu tự thân để được an lạc, hạnh phúc trong hiện đời và các đời sau. 

Vì thế, Quỹ ĐPNN mong mỏi quý Phật tử – những thiện hữu tri thức hoan hỷ phát tâm Bồ-đề, đóng góp tịnh tài hùn phước vào Quỹ đời sống Tăng Ni kỳ 14 (C106-14). Mỗi sự phát tâm trợ duyên cho chương trình sẽ góp phần giúp đỡ cho quý Tăng, Ni sinh an tâm tu học và là nguồn động lực, tiếp sức tinh thần cho Quỹ ĐPNN trên bước đường phụng sự đạo pháp và nhân sinh. 

I. HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓP
Quý vị có thể ủng hộ tùy hỷ cho chương trình theo các cách sau:

 • ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP: Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM.
     Điện thoại: (028) 6680 9802
 • CHUYỂN KHOẢN
  Khi chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ ghi rõ quý danh và mã số C106-14 trong nội dung chuyển khoản để Quỹ ĐPNN sử dụng đúng mục đích.
  – Tài khoản: TRẦN NGỌC THẢO (THÍCH NHẬT TỪ)
   – Số tài khoản: 0071000989041
  – Ngân hàng: Vietcombank CN TP.HCM (NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam)
  (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Ho Chi Minh City Branch
  – Swift code: BFTVVNVX)
 • ĐÓNG GÓP TẠI ÚC
 • Nếu gởi check hay money order, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
    Buddhism Today Association Incorporated 5 Jeanes St, Beverley, SA. 5009, Australia
  Mobile: 0417804357
  Fax: (08) 82688482
   Email: buddhismtodayinc@yahoo.com
 • Nếu chuyển khoản, xin quý vị hoan hỷ gởi về:
  Bank: Commonwealth Bank of Australia
  Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
  BSB number: 065112
  Account number: 1011 6049
  Nếu quý vị ở ngoài nước Úc, xin hoan hỷ thêm các thông tin sau:
  Swift code: CTBAAU2S
  Address: 230a Port Road Hindmarsh SA. 5007, Australia

II. XÁC NHẬN ĐÓNG GÓP
– Gửi kiều hối
Quý Phật tử ở Hải ngoại hoan hỷ gửi email xác nhận đến địa chỉ email: quydaophatngaynay@gmail.com để Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cập nhật, phản hồi thông tin nhanh chóng nhất đến quý vị.
– Chuyển khoản:
Quý Phật tử có thể xem thông tin mình đã chuyển khoản thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây: https://bit.ly/3nATI90.
– Đóng góp qua Paypal:
Quý Phật tử có thể xem thông tin mình đã chuyển thành công chưa bằng cách xem thông tin tại đây: https://bit.ly/3kAwX44

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
   CHỦ TỊCH
   TT. THÍCH NHẬT TỪ

LƯU Ý:
1. Tài khoản Vietcombank  0071000776335 (Tran Ngoc Thao – Thich Nhat Tu) là tài khoản DUY NHẤT của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.
2. Toàn bộ các khoản đóng góp vào bốn tài khoản dưới đây chỉ được dùng ĐÚNG cho mục đích mà tài khoản đại diện
a) Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được DÀNH RIÊNG cho Quỹ đời sống Tăng Ni (Mã số chương trình C106).
b) Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (Mã số chương trình QAĐH)
c) Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được DÀNH RIÊNG cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ – Vũng Tàu (Mã số chương trình GNVT)
d) Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được DÀNH RIÊNG cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (Mã số chương trình C200)
3. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, Ban Điều Hành Quỹ ĐPNN không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức.Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook