Hoạt Động – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

Di Lặc Du Xuân 2018 – C138

Hoàn Thành

- 20180215
Đã nhận: 315.849.086VND
Số tiền cần
275.120.000VND
Lượt đóng góp
219
Ngày còn lại
614215782

“Quà Tết Yêu Thương” cho Trẻ em tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu Niên TP.HCM (C149)

Hoàn Thành

- 20180212
Đã nhận: 39.988.736VND
Số tiền cần
34.593.000VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
614215691

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO PHƯỜNG 3, QUẬN 10 (C148)

Hoàn Thành

- 20180210
Đã nhận: 326.305.736VND
Số tiền cần
326.017.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
614215631

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI ĐỒNG THÁP (C136)

Hoàn Thành

- 20180209
Đã nhận: 461.128.520VND
Số tiền cần
356.667.500VND
Lượt đóng góp
210
Ngày còn lại
614215600

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
614215416

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2018” TẠI TÂY NINH – C144

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 143.710.000VND
Số tiền cần
138.712.000VND
Lượt đóng góp
85
Ngày còn lại
614215416

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

Hoàn Thành

- 20180127
Đã nhận: 9.000.000.000VND
Số tiền cần
9.000.000.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
614213103

TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C137)

Hoàn Thành

- 20180123
Đã nhận: 368.806.720VND
Số tiền cần
345.076.000VND
Lượt đóng góp
56
Ngày còn lại
614212983

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
614212494

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942337

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 36 -KT36

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614212494

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG TẠI CÀ MAU (C143)

Hoàn Thành

- 20180108
Đã nhận: 696.000.000VND
Số tiền cần
696.000.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
614212525