Hoạt Động – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

KHÓA TU THIỀN KỲ 11 -TT11

Hoàn Thành

03 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 33 -KT33

Hoàn Thành

26 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG NI TẠI TRUNG TÂM PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN VÀ PHẬT HỌC VIỆN VIÊN QUANG (C133)

Hoàn Thành

24 - 11
2017
Đã nhận: 269.870.000VND
Số tiền cần
270.000.000VND
Lượt đóng góp
14
Ngày còn lại
0

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

25 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 19 (GT19)

Hoàn Thành

19 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 2017 Dành cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM (C128)

Hoàn Thành

26 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG VÀ IN MÀU 80.000 QUYỂN KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT VÀ KINH VU-LAN BÁO HIẾU (C129)

Hoàn Thành

13 - 11
2017
Đã nhận: 1.052.311.000VND
Số tiền cần
1.052.311.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 11/2017 (C131)

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận: 687.443.000VND
Số tiền cần
687.443.000VND
Lượt đóng góp
124
Ngày còn lại
0

TRAO HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHO TĂNG NI SINH – KỲ 1 (HBTS_1)

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận: 1.705.286.513VND
Số tiền cần
630.452.000VND
Lượt đóng góp
277
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 32 -KT32

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

09 - 11
2017
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO LẦN IX (C134)

Hoàn Thành

07 - 11
2017
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
725.360.700VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0