Hoạt Động – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT Ở THANH HÓA VÀ HÒA BÌNH (C127)

Hoàn Thành

26 - 10
2017
Đã nhận: 762.375.733VND
Số tiền cần
742.932.000VND
Lượt đóng góp
523
Ngày còn lại
0

PHÒNG TRANH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Lên Kế Hoạch

29 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI (C117)

Hoàn Thành

25 - 12
2017
Đã nhận: 915.307.204VND
Số tiền cần
518.386.300VND
Lượt đóng góp
739
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 30 -KT30

Hoàn Thành

15 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2017-2018 (C113)

Hoàn Thành

14 - 10
2017
Đã nhận: 1.929.065.710VND
Số tiền cần
1.928.914.000VND
Lượt đóng góp
233
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

08 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

07 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

01 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

30 - 09
2017
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
0

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

29 - 09
2017
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG SGK CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – C84

Hoàn Thành

31 - 08
2017
Đã nhận: 1.258.889.156VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
943
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN NGHI THỨC TỤNG NIỆM (C109)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 760.716.794VND
Số tiền cần
686.901.200VND
Lượt đóng góp
343
Ngày còn lại
0