Tin Tức – Trang 7 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
05/03/2016

BẢN TIN SỐ 2, TỪ 12/2015- CUỐI QUÝ 1/2016 (BT2)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Tiếp tục các bản tin số 1, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tiếp tục gửi đến […]

Xem tiếp
10/12/2015

BẢN TIN SỐ 1- THÁNG 11/2015 (BT1)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử, các thân hữu gần xa Bắt đầu từ tháng 11/2015, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ gửi đến […]

Xem tiếp