Tin Tức – Trang 7 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
01/08/2017

BẢN TIN SỐ 18 -THÁNG 7&8/2017

  BẢN TIN SỐ 18 – THÁNG 07/2017   Trong tháng 7 vừa rồi, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vinh hạnh  được thực hiện và hỗ trợ một số chương trình mang nhiều ý nghĩa to lớn với sự phát tâm cao thượng của quý mạnh thường quân, quý phật tử phát tâm và quý vị phụng sự viên […]

Xem tiếp
05/07/2017

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 17- THÁNG 06 & 07/2017 (BT17)

THÁNG 6 YÊU THƯƠNG   Trong tháng 06/2017 vừa rồi Quỹ Đạo Phật Ngày nay đã triển khai rất nhiều hoạt động mới và nhận được sự phát tâm ủng hộ nhiệt thành của quý Phật tử gần xa cụ thể như sau:     TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG 70.000 QUYỂN CÁC NGHI THỨC TỤNG HẰNG […]

Xem tiếp
01/06/2017

BẢN TIN SỐ 16- THÁNG 5&6/2017

BẢN TIN QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 16- THÁNG 4-5/2017 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong […]

Xem tiếp
18/05/2017

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Nhận Giải Thưởng Đại Sứ Phật Giáo Toàn Cầu 2017

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Buddhism Today Foundation) vừa vinh hạnh nhận được giải thưởng Đại sứ Phật giáo toàn cầu – Global Buddhist Ambassador Award 2017, là tổ chức duy nhất tại Việt Nam và là một trong bảy tổ chức trên toàn cầu nhận được danh hiệu cao quý này. Buổi lễ trao […]

Xem tiếp
05/05/2017

BẢN TIN SỐ 15- THÁNG 04 & 05/2017 (BT15)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 4/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn tiếp […]

Xem tiếp
01/04/2017

BẢN TIN SỐ 14- THÁNG 03 & 04/2017 (BT14)

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 3/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn tiếp […]

Xem tiếp
18/03/2017

BẢN TIN SỐ 13- THÁNG 02 & 03/2017 (BT13)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 2/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn […]

Xem tiếp
09/02/2017

BẢN TIN SỐ 12- THÁNG 01 & 02/2017 (BT12)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý vị Thành viên, Phụng sự viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ Phật tử Trong tháng 1/2017 vừa qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vẫn tiếp tục […]

Xem tiếp