Hoạt Động – Trang 10 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

13 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

12 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 25 (KT25)

Hoàn Thành

06 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 15 – GT15

Hoàn Thành

30 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc Kỳ 24 – KT24

Hoàn Thành

23 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR “VÙNG ASEAN VÀ NAM Á” LẦN THỨ 7 – C110

Hoàn Thành

12 - 07
2017
Đã nhận: 289.735.000VND
Số tiền cần
535.134.131VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3_TẠI TÂY NINH (C111)

Hoàn Thành

19 - 07
2017
Đã nhận: 250.844.785VND
Số tiền cần
252.600.000VND
Lượt đóng góp
80
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA ẤN QUANG ĐỒNG NAI VÀ VŨNG TÀU – C108-1

Hoàn Thành

18 - 07
2017
Đã nhận: 889.808.942VND
Số tiền cần
519.775.000VND
Lượt đóng góp
648
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 6- TT06

Hoàn Thành

16 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc kỳ 23- KT23

Hoàn Thành

09 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 14- GT14

Hoàn Thành

02 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
0