Hoạt Động – Trang 10 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 2017 Dành cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM (C128)

Hoàn Thành

- 20171126
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613939049

ẤN TỐNG VÀ IN MÀU 80.000 QUYỂN KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT VÀ KINH VU-LAN BÁO HIẾU (C129)

Hoàn Thành

13 - 11
2017
Đã nhận: 1.052.311.000VND
Số tiền cần
1.052.311.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 11/2017 (C131)

Hoàn Thành

- 20171112
Đã nhận: 687.443.000VND
Số tiền cần
687.443.000VND
Lượt đóng góp
124
Ngày còn lại
613938622

TRAO HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHO TĂNG NI SINH – KỲ 1 (HBTS_1)

Hoàn Thành

- 20171112
Đã nhận: 1.705.286.513VND
Số tiền cần
630.452.000VND
Lượt đóng góp
277
Ngày còn lại
613938622

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 32 -KT32

Hoàn Thành

- 20171112
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938622

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

- 20171109
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613938531

CÚNG DƯỜNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO LẦN IX (C134)

Hoàn Thành

- 20171107
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
725.360.700VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938469

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10

Hoàn Thành

- 20171105
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938408

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 31 -KT31

Hoàn Thành

- 20171029
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613936096

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 18 (GT18)

Hoàn Thành

- 20171022
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935882

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT Ở THANH HÓA VÀ HÒA BÌNH (C127)

Hoàn Thành

- 20171026
Đã nhận: 762.375.733VND
Số tiền cần
742.932.000VND
Lượt đóng góp
523
Ngày còn lại
613936004

PHÒNG TRANH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Lên Kế Hoạch

- 20170929
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613933052